Maks.be sluit haar deuren eind juni 2015. Het werkingsbudget van Maks is tot nul herleid door de besparingen van de Vlaamse Regering. Nog tot juni kan je op maks.be terecht voor info over en voordelen van je leerlingenkaart.

Ook de Facebookpagina, Instagram en Snapchat van Maks! valt stil. Eind december 2014 werd het magazine al stopgezet. Je kan alle uitgaven via www.maks.be wel blijven consulteren.

Recordaantal jongeren van school gestuurd

150 leerlingen eindigden vorig schooljaar zonder school… Ze werden van school gestuurd na tuchtmaatregelen, maar kunnen nergens anders terecht. In totaal moesten dat jaar 1531 leerlingen hun school verlaten. Een triest record…

De definitieve uitsluiting werd vorig jaar veel vaker toegepast dan de jaren daarvoor. Op drie jaar tijd steeg het aantal uitsluitingen met de helft. Als ook de leerlingen boven 18 jaar in de cijfers opgenomen worden (die zijn officieel niet meer leerplichtig en vallen dus uit bovenstaande cijfers) dan moesten 2137 jongeren de school verlaten.

De onderwijskoepels vragen alvast aan de overheid om de welzijns- en onderwijssector beter te laten samenwerken om die jongeren toch een aangepast toekomsttraject te bieden. Ze van de ene school naar de andere blijven sturen is geen duurzame oplossing. De koepels vragen ook om meer geld vrij te maken voor time-out-projecten (zoals het straffe verhaal van Jacob, op p.14 van deze Maks!).

Het Kinderrechtencommissariaat nam het in z’n jaarverslag op voor leerlingen die uitgesloten werden: scholen volgen vaak niet de juiste procedure en lichten de leerlingen niet in over de beroepsprocedure… En wanneer leerlingen wel op de hoogte zijn van die procedure, is de school vaak tegelijk rechter en betrokken partij. De Kinderrechtencommissaris pleit voor een betere rechtspositie voor leerlingen.

Zitten op jouw school leerlingen die elders weggestuurd werden? Of heb jij al schoolgenoten zien vertrekken na tuchtmaatregelen?

Bron: De Standaard en verslag KRC

door , 4 jaar geleden