Bijverdienen kost geld

Werk jij in het weekend of tijdens vakanties om iets bij te verdienen? Bewaak dan best de afspraken die hier rond bestaan. Als je te veel werkt of te veel verdient, kan dat jezelf, je werkgever of je ouders geld kosten.

  1. Aantal dagen per kalenderjaar
   Kinderen mogen maximum 50 kalenderdagen per jaar werken. Werken ze 51 dagen, dan betaalt de werkgever een bijdrage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. (De RSZ) Bovendien wordt een deel van het loon afgestaan aan de RSZ.
   Wat is de RSZ?
  2. Aantal uren per kwartaal (periode van 3 maanden)
   Onder de 18 jaar maakt dat niets uit. Vanaf 1 september van het jaar dat jij 18 wordt, gelden andere regels:

   • Volg jij voltijds secundair of hoger onderwijs dan mag je  maximum 240 uren per kwartaal werken.
   • Werk jij meer? Dan verliezen jouw ouders voor dat kwartaal het recht op kinderbijslag.
   • Tijdens de zomervakantie (het 3de kwartaal) mag je onbeperkt werken. Op voorwaarde dat je na de zomer weer naar school gaat.
  3. Brutoloon per maand
   Onder de 18 jaar maakt dat niets uit. Vanaf 1 september van het jaar dat jij 18 wordt, gelden andere regels:

   • Volg jij deeltijds secundair onderwijs of zit je op leercontract? Dan mag je maximum € 509,87 bruto verdienen per maand.
   • Verdien jij meer? Dan verliezen jouw ouders het recht op kinderbijslag.

   Meer info? Vraag de gratis brochure ‘Wegwijs in … de studentenarbeid‘ aan. Of lees hem online.

door , 2 jaar geleden