“Zijn buitenschoolse activiteiten verplicht?”

“Ik ben eerder introvert van karakter. Bezinningsdagen zijn voor mij een regelrechte kwelling. Altijd praten in groep over van alles en nog wat. Dat is niets voor mij. Mijn vraag aan jou: Ben ik verplicht om aan buitenschoolse activiteiten deel te nemen?” (Sarah, 15)

“Hey Sarah, uiteraard streeft je school ernaar dat alle leerlingen deelnemen. Deze activiteiten maken immers deel uit van je leerprogramma. Meestal zijn dergelijke activiteiten ook echt leerrijk. Leren doe je immers niet alleen tussen de vier muren van het klaslokaal. Toch kan de school je niet verplichten om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten. Je ouders kunnen weigeren je te laten deelnemen

- indien het om een meerdaagse uitstap gaat,
- indien het schoolreglement deelnemen niet verplicht maakt
- indien je ouders de school tijdig en gemotiveerd op de hoogte brengen.

De school moet voor de thuisblijvers opvang organiseren op een pedagogisch verantwoorde manier. Hier moet je wel aan deelnemen.”

Meer te weten komen over je rechten en plichten op school? Check www.rechtenopschool.be.

door , 2 jaar geleden