Bromfietsen niet toegestaan

«Hé MAKS!, ik mag niet met mijn bromfiets naar school omdat ik minder dan acht kilometer van school woon. Die regel staat in het reglement. Veel leerlingen komen toch met de motorfiets maar parkeren hem een eindje van school met risico op diefstal. De leerlingenraad vroeg al naar de reden van deze regel. Het gaat blijkbaar om een principe. Mag een school zo’n regel wel opleggen? Het gaat toch over een verplaatsing buiten de schoolmuren?» (Bram, 16)

Hé Bram, dat deze regel in je schoolreglement staat, is belangrijk. Dit schoolreglement moet de rechten en plichten regelen van leerlingen (en ouders), én van het schoolbestuur. Er staat niet expliciet in vermeld dat het om rechten en plichten ‘op school’ gaat. Het schoolreglement bevat minstens het studiereglement (studieaanbod, inschrijvingsprocedure, verlofregeling…) en het orde- en tuchtreglement. Voor de rest kan je school er ook andere regels in zetten, maar ze bespreekt die op voorhand met de participatieraad of de schoolraad. Uiteraard mag het schoolreglement niet in strijd zijn met de fundamentele rechten en vrijheden van leerlingen of ouders. Je kan je wel afvragen of dit hier niet het geval is. Bij het begin van het schooljaar onderteken je het schoolreglement, anders kan je school weigeren je in te schrijven. Staat de regel in het reglement, dan moet je die ook naleven. Op dit moment kan je dit enkel met het oog op volgend jaar via je leerlingenraad aankaarten. Dit schooljaar kan het reglement niet meer gewijzigd worden. Dat mag wettelijk gezien niet. Succes! [i]Ellen – Vlaamse Scholierenkoepel – www.vsknet.be[/i]

door , 7 jaar geleden