“Help, ik word beschuldigd van plagiaat”

“Op mijn rapport kreeg ik voor Nederlands een nul. Reden: ik zou plagiaat gepleegd hebben voor mijn eindwerk. Ik kan hier niet akkoord mee gaan want dat klopt niet. Wat kan ik hiertegen beginnen?” (Tom, 17)

“Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder een correcte bronvermelding erbij te schrijven. Als je iets overneemt, schrijf er dan altijd bij waar je de informatie gevonden hebt. Er bestaat geen wet over plagiaat op school.  Elke school bepaalt zelf wanneer ze van plagiaat spreekt en welke straf er tegenover staat. Wil je actie ondernemen? Vraag om je verbeterde taak in te kijken. Je  school is verplicht om dit toe te laten. Als je nog altijd niet akkoord gaat met de nul, kan je een beroepsprocedure opstarten.

De verschillende stappen:

STAP 1: Je ouders (of jijzelf als je meerderjarig bent) hebben drie werkdagen de tijd om te laten weten dat je het niet eens bent met de cijfers op je rapport. Stap of bel dus snel naar je school en vraag een persoonlijk gesprek aan met een afgevaardigde van de inrichtende macht, meestal is dit de directeur. Je kan ook een gesprek vragen met de voorzitter van de delibererende klassenraad (of zijn afgevaardigde). Na het gesprek wordt beslist of er een nieuwe delibererende klassenraad komt of niet.

STAP 2: Komt die nieuwe delibererende klassenraad niet opnieuw samen of ben je niet akkoord met de nieuwe beslissing? Dan heb je weer drie werkdagen de tijd om naar de beroepscommissie te stappen. Hoe en waar je beroep aantekent bij de beroepscommissie, staat in het schoolreglement. De beroepscommissie zal je klacht grondig bekijken en advies geven aan je school.

STAP 3: Op basis van het advies van de beroepscommissie beslist je school of de klassenraad opnieuw samenkomt.

- Komt de klassenraad niet opnieuw samen? Dan laat je school je dat weten, op papier.
- Komt de klassenraad wel opnieuw samen? Dan moet de klassenraad een definitieve beslissing vormen ten laatste tegen 15 september van het daaropvolgende schooljaar. Is de beslissing vroeger gevallen? Dan laat je school je dit weten.

STAP 4: Ben je nog niet akkoord? Dan kan je terecht bij de rechtbank, met name de Raad van State.


Elio (17), voorzitter Vlaamse Scholierenkoepel (VSK)

Meer te weten komen of een vraag over je rechten en plichten op school? Check www.rechtenopschool.be