“Kan de school mijn piercings verbieden?”

“Hey MAKS!, het reglement op onze school verbiedt navel- en andere piercings. Ik vind dit compleet belachelijk. Ik heb zelf een navel- en wenkbrauwpiercing en ik vind dat mooi. En daarbij, ik val daarmee toch niemand lastig? Van gaatjes in de oren maakt de directie geen probleem. Compleet belachelijk gewoon! Ik heb dit al met mijn ouders besproken en zij geven me gelijk. Kunnen mijn ouders of ikzelf weigeren het schoolreglement te ondertekenen?” (Lies, 17)

“Lies, als je niet akkoord gaat met de inhoud van het schoolreglement, kunnen je ouders of jijzelf (als je achttien of ouder bent) weigeren het te ondertekenen. Maar Lies, hiermee loop je wel het risico dat de school jouw inschrijving weigert. En dat mag een school doen als je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (bijvoorbeeld omdat je weigert het schoolreglement te tekenen). Hierop bestaan een aantal uitzonderingen: een school mag je niet weigeren op grond van nationaliteit, huidskleur, sociale afkomst of geaardheid. Maar als het reglement piercings verbiedt, moet je dat aanvaarden.

Het kan ook gebeuren dat de regels in het schoolreglement zo vaag omschreven zijn dat je niet begrijpt wat er precies mee wordt bedoeld. Je kunt dan best de leerlingenraad hierover aanspreken. Zij kunnen er misschien voor zorgen dat de regels duidelijker worden. Indien er meerdere leeftijdsgenoten niet kunnen leven met een bepaald reglement, kan je dit proberen te veranderen via de leerlingenraad.”

Meer te weten komen over je rechten en plichten op school? Check www.rechtenopschool.be.

door , 2 jaar geleden